สิ่งพิมพ์

หนังสือ “คำศัพท์ ไทย-เมียนมาร์-อังกฤษ”

หนังสือเล่มนี้ ทีมงาน “ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส”  เป็นผู้แปลและเรียบเรียง ร่วมกับสำนักพิมพ์ Son’s Book บริษัท ซันส์บุ๊ค จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่าย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือสนับสนุนให้กับ โครงการเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อแม่ของแผ่นดิน และสมทบทุนสร้างศาลากิติยากรซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์ ...

Read more »

หนังสือ “Survivor พม่า”

หนังสือเล่มแรกจากทีมงาน “ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส” ที่ได้ตีพิมพ์ออกขายอย่างเป็นทางการมาแล้วค่ะ หนังสือ “Survivor พม่า” จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ค่ะ เล่มนี้นอกจากจะมาจากการเขียนของทีมงานของศูนย์ภาษาฯ แล้ว เนื้อหาทุกส่วนยังอยู่ภายใต้กับตรวจสอบดูแลจากกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์อมรินทร์ ...

Read more »

สิ่งพิมพ์

สิ่งพิมพ์ เร็วๆนี้ จะมีหนังสือ “สนทนาภาษาพม่าเบื้องต้น” สำหรับคนไทยได้เรียนรู้ภาษาพม่า ออกจำหน่าย กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดพิมพ์ และกำลังเริ่มจัดทำหนังสือสอนภาษาไทยสำหรับคนพม่า купить сд диски с музыкойuniversal car cover hail protection size lзаработать на казино без вложений

Read more »
ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791