ทัศนศึกษา


ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีสเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ เรียนรู้ภาษาที่ต้องอยู่ในบรรยากาศจริง และได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาจริง นอกจากผู้เรียนจะได้สนทนาภาษาพม่ากับครูผู้ช่วยสอนชาวพม่าในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา หรือ เดินทางไปศึกษาภาษาพม่าที่ประเทศพม่า

ตัวอย่างของกิจกรรมทัศนศึกษา เป็นไปตามด้านล่างนี้ ทั้งนี้ กิจกรรมบางอย่างสงวนให้ไว้เฉพาะนักเรียนของศูนย์ภาษาฯเท่านั้น และกิจกรรมจะจัดขึ้นเมื่อมีผู้แสดงความจำนงเข้ามาในจำนวนที่เหมาะสม

ทัศนศึกษาในประเทศไทย (สำหรับนักเรียนของศูนย์ภาษาฯ)

เนื่อง จากประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางของผู้อพยพและแรงงานชาวพม่าจำนวนมากที่สุด ทั้งยังมีนักศึกษาชาวพม่าเข้ามาศึกษาต่อที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์ภาษาฯจะจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนได้เดินทางไปในพื้นที่ที่มี คนพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก และมีกิจกรรมให้โต้ตอบสนทนากับคนพม่าอย่างแท้จริง

 

 

ทัศนศึกษาในประเทศพม่า (สำหรับนักเรียนของศูนย์ภาษาฯ)

ศูนย์ ภาษาฯ จัดทัศนศึกษาไปประเทศพม่าสำหรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง โดยการไปทัศนศึกษาจะแตกต่างจากการท่องเที่ยวพม่าโดยทั่วไป เพราะ ตลอดการเดินทางจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาให้นักเรียนได้ฝึกฝน และสอดแทรกความรู้ทางการด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมือง นักเรียนจะได้สัมผัสความเป็นอยู่แบบท้องถิ่น ได้สนทนากับคนท้องถิ่น

17055_281857389124_639499124_3436785_3155954_n

ทัศนศึกษาครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนรุ่นที่ 1-5  วันที่ 22-25 เมษายน 2556
เดินทางไปยังเมืองมัณฑะเลย์ > เมืองตองยี > ทะเลสาบอินเล > เมืองย่างกุ้ง

 

เรียนรู้ภาษาพม่าแบบโฮมสเตย์ (สำหรับนักเรียนของศูนย์ภาษาฯ)

นัก เรียนที่เรียนจบคอร์สภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร2 แล้ว หากสนใจจะเรียนภาษาพม่าด้วยวิธีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ก็สามารถทำได้ ทางศูนย์ภาษาฯจะจัดที่พัก จัดผู้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ และจัดครูพี่เลี้ยง ให้นักเรียนไปอาศัยอยู่ที่ประเทศพม่า  เพื่อได้ฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาพม่าเท่านั้น โดยนักเรียนต้องมีความกะรือรือร้นที่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ทั้งนี้นักเรียนสามารถกำหนดระยะเวลาได้ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม 2556 ณ เมืองตองยี รัฐฉาน

 

ทริปสอนภาษา (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ทาง ศูนย์ภาษาณ มีโครงการที่จะจัดทริปสอนภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะพาไปท่องเที่ยวยังสถานที่สำคัญต่างๆ ในพม่า พร้อมกับคู่มือการสนทนาภาษาพม่า ให้ผู้ร่วมทริปได้ฝึกพูดภาษาพม่าในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ โครงการนี้จะจัดขึ้นภายในปลายปี 2556tanzania airport dar es salaamбесплатно игровые автоматы играть сейчасдиски шины купить

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791