(บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)) อบรมหลักสูตรความปลอดภัยให้กับลูกจ้างชาวเมียนมา

คำบรรยาย

ทางศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส ได้ทำกสนอบรมเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ของบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการอบรมระยะสั้น เป็นภาษาพม่า

 

 

เรื่องอื่นๆ

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791