(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) อบรมภาษาไทยให้กับชาวเมียนมา

คำบรรยาย

ทางศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส โดยการริเริ่มของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทยแก่ชาวเมียนมาที่ได้เข้ามาอบรม

 

 

เรื่องอื่นๆ

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791