คอร์สเดี่ยวและคอร์สฝึกอบรม

ทั้งสองแบบจะต้องใช้หลักสูตรของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน แต่ผู้เรียนสามารถตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้บางส่วน โดยต้องปรึกษากับทางโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนเริ่มเรียน

สถานที่และวันเวลาที่เรียน เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ โดยจะสอนเฉพาะวันธรรมดา สัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 2-3 ชั่วโมง

คอร์สเดี่ยว (Private Course)

จะทำการสอนได้ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ โดยเรียนกับครูผู้สอนตัวต่อตัว เหมาะกับผู้เรียนที่ไม่สะดวกเรียนเป็นกลุ่มเท่านั้น และผู้เรียนควรมีความกะตือรือร้นในการเรียนรู้สูง

เรียน 24 ชั่วโมง คนไทย 20,000 บาท ชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาอังกฤษ) 24,000 บาท

 

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส เคยทำการสอนเดี่ยวและสอนกลุ่มเล็กตามองค์กร ดังนี้

 • —บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       (สอนเดี่ยว 24 ชั่วโมง)
 • —บริษัท Suwimon Malaiyard Pawamanta Co., Ltd    (สอนเดี่ยว 30 ชั่วโมง)
 • —บริษัท สยามศรีทองกรุ๊ป จำกัด   (สอนเดี่ยว 75 ชั่วโมง)
 • —บริษัท Roche Thailand  (สอนเดี่ยว ชาวต่างชาติ)
 • —บริษัท Tilleke & Gibbins International   (สอนเดี่ยวชาวไทย และชาวต่างขาติ)
 • —บริษัท JCB International(Thailand)  (สอนเดี่ยว ชาวต่างชาติ 48 ชั่วโมง)
 • —บริษัท แคสส์เทค เอาท์ฟิท เวิร์ลไวด์ จำกัด  (สอนกลุ่มเล็ก 4 คน)
 • —บริษัท คูลินารี่ โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด  (สอนกลุ่มเล็ก 3 คน)
 • —บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  (สอนกลุ่มเล็ก 3 คน)
 • — บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด   (สอนเดี่ยว 24 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง)
 • Taikisha (Thailand) Co.,Ltd   (สอนเดี่ยว 24 ชั่วโมง)
 • Australian Volunteers International (สอนชาวต่างชาติ 2 คน 20 ชั่วโมง)
 • IMF TA Office for the Lao PDR. and the Republic of the Union of Myanmar (สอนกลุ่มเล็ก 4 คน เป็นภาษาอังกฤษ)
 • บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)   (สอนกลุ่ม 4 คน)

 

คอร์สฝึกอบรม (In-House Training)

รับสอนในองค์กรต่างๆ หากใช้หลักสูตรของทางโรงเรียน และสอนในกรุงเทพฯ ราคาจะเป็นไปตามนี้ (รวมค่าเดินทางและค่าตำราแล้ว)

 • เรียน 2 คน 30 ชั่วโมง (คิดรวม) 29,000 บาท
 • เรียนไม่เกิน 4 คน 30 ชั่วโมง (คิดรวม) 35,000 บาท
 • ไม่เกิน 15 คน ทั้งหมด 30 ชั่วโมง 45,000 บาท

แต่หากมีการเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตร และชั่วโมงเรียน ทางโรงเรียนจะคิดค่าวิทยากรเพิ่มเติม และหากสอนที่ต่างจังหวัด ทางองค์กรนั้นๆจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางของอาจารย์

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส และ อาจารย์แซม เคยทำการสอนองค์กรต่างๆ ต่อไปนี้

 • —บริษัท สหฟาร์ม จำกัด   (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ประสานงาน  อบรม 2 รุ่น นักเรียนรุ่นละ 40 คน)
 • —บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ประสานงาน จำนวนนักเรียน 40 คน)
 • —วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดำเนินการสอนในนามของ อาจารย์แซม )
 • —บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด  (ดำเนินการสอนในนามของ อาจารย์แซม )
 • —บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เล่อร์และทองเอก จำกัด (ดำเนินการสอนในนามของ อาจารย์แซม )
 • —บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (อบรม 36 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น จำนวนนักเรียน รุ่นที่ 1 21 คน และ รุ่นที่2  15 คน)
 • —สายการบิน นกมินิ (อบรมระยะสั้น 12 ชั่วโมง จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 15 คน)
 • —7-eleven (อบรมระยะสั้น 13 ชั่วโมง  จำนวน 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 30 คน)
 • —สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่เขต 1 (อบรม 18 ชั่วโมง นักเรียน 20 คน)
 • —บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (อบรม 36 ชั่วโมง นักเรียน 15 คน)
 • —บริษัท East Water  จำกัด มหาชน (อบรม 30 ชั่วโมง นักเรียน 17 คน)
 • —บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน (อบรม 36 ชั่วโมง นักเรียน 15 คน)
 • —บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน)   (อบรมระยะสั้น 7 ชั่วโมง  นักเรียน 7 คน)
 • บริษัท SN United จำกัด  (สอนกลุ่ม 7 คน)
 • Golden Duck Steel (สอนกลุ่ม 6 คน)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อบรม 36 ชั่วโมง นักเรียน 11 คน)
 • โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ (อบรม 36 ชั่วโมง นักเรียน 17 คน)

car cover jeep grand cherokeeдать объявление в интернетуслуга раскрутка сайтов

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791