คอร์สพิเศษ

เปิดสอนเป็นกลุ่มที่โรงเรียน โดยจะเปิดคอร์สเหล่านี้ตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเรียนคอร์สเหล่านี้ ควรผ่านการเรียนและทดสอบคอร์สภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1 ก่อน ตัวอย่างวิชาในคอร์สพิเศษ เช่น

ภาษาพม่าเพื่อการทำงาน (20 ชั่วโมง)

เน้นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งหมด สอนโดยเน้นการพูดและการฟังกับเจ้าของภาษา การเลือกใช้ระดับคำศัพท์และรูปประโยคที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

ภาษาพม่าเพื่อธุรกิจ (20 ชั่วโมง)

เน้นการสนทนาในการเจรจาธุรกิจ วิธีการเลือกใช้ระดับคำศัพท์และรูปประโยคที่เหมาะสมต่อคู่เจรจาที่แตกต่าง รวมถึงฝึกการฟัง การสนทนาชวนพูดคุย การสนทนาบนโต๊ะอาหาร และการสนทนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การอ่านและเขียนภาษาพม่า (30 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาพม่าอย่างลึกซึ้ง ผู้เรียนจะได้เข้าใจที่มาของคำศัพท์ และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาพม่าอย่างแท้จริง รวมถึงฝึกอ่านสิ่งพิมพ์ภาษาพม่า ฝึกการเขียนคำศัพท์ที่จำเป็นทั้งหมด ฝึกการเขียนประโยค และจดหมาย

อื่นๆ

เช่น ภาษาพม่าสำหรับการทำงานในโรงพยาบาล ภาษาพม่าในข่าว วัฒนธรรมพม่า ภาษาไทใหญ่เพื่อการสื่อสาร การอ่านและเขียนภาษาไทใหญ่ เป็นต้นкрутые диски на авто купитьzavers couponsвсеволод кожемяко семья

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791