บุคลากร

ครูใหญ่

อาจารย์แซม อัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร

 • ปีเกิด พ.ศ. 2511 เชื้อชาติไทใหญ่ สัญชาติไทย
 • อีเมล์ sam@easyburmese.com , arinasam@gmail.com
 • การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ภาษาพม่าพื้นฐาน , ภาษาพม่าสำหรับธุรกิจ Super & Business Burmese Courses, MM.
 • ความถนัดทางภาษา : ถนัดพูดและเขียน ภาษาไทย ไทใหญ่ พม่า และ อังกฤษ กำลังศึกษา ภาษาจีน ญี่ปุ่น และภาษาตระกูลไท
 • สาขาที่ถนัด : รัฐศาสตร์, ภาษาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, อัญมณีศาสตร์
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาพม่า : อาจารย์แซมคุ้นเคยและเรียนภาษาพม่ามาตั้งแต่เด็ก หลังจากทำงานในด้านอัญมณีเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จึงได้เปลี่ยนอาชีพเป็นอาจารย์สอนภาษาและล่ามอิสระ
  • พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน ล่ามอิสระ ผู้ชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม และรับเป็นล่ามเจรจาธุรกิจ, ล่ามส่วนตัว อีกทั้งเป็นนักแปลอิสระ (ภาษาพม่า /ภาษาไทใหญ่ -ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ)
  • พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนภาษาอิสระ รับสอนภาษาพม่า ภาษาไทใหญ่ และภาษาไทย
  • โดยก่อนศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีสจะก่อตั้ง อาจารย์แซมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาพม่าประจำวิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย แชนด์เล่อร์และทองเอก จำกัด

63145_484132388273614_665107121_n

 • งานด้านสังคม

  • พ.ศ. 2544- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิพระธรรมแสง เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรและการดำเนินการสอนภาษาไทย ภาษาไทใหญ่ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตให้กับแรงงานข้ามชาติ
  • พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระธรรมแสง ซึ่งเป็นมูลนิธิด้านสังคมสงเคราะห์

   

ผู้จัดการทั่วไปและผู้ดูแลหลักสูตร

นางสาวศิรดา เขมานิฏฐาไท

 • อีเมล์ sirada@easyburmese.com
 • การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ( เหรียญทอง ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ความถนัดทางภาษา : ภาษาไทย อังกฤษ ไทใหญ่ พม่า และจีน

 

 

อาจารย์ประจำด้านการฝึกอบรม และ ที่ปรึกษา

อาจารย์แก้ว อนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

12510283_953389014709950_7063057920070193436_n

 • ปีเกิด พ.ศ. 2502
 • ประสบการณ์ทำงาน ทำงานด้านเครื่องประดับอัญมณี เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ วัน จิวเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • ประสบการณ์ด้านวิชาการ อาจารย์แก้วมีประสบการณ์ในด้านงานอบรมและการเป็นวิทยากรเป็นเวลามากกว่า 10 ปี และยังมีประสบการณ์ด้านวิชาการ ทั้งการจัดทำสื่อการสอน การจัดทำหลักสูตรและเป็นที่ปรึกษา โดยเคยร่วมงานกับองค์กรและสถาบันต่างๆ เช่น กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สถาบันการอาชีวศึกษา, คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นต้น
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาพม่า
  อาจารย์แก้ว ศึกษาและใช้ภาษาพม่ามาตั้งแต่เริ่มวัยทำงาน เพื่อการสื่อสารด้านการทำงานและธุรกิจเกี่ยวกับอัญมณี สามารถเขียน และพูดภาษาพม่าได้อย่างคล่องแคล่ว
  อาจารย์แก้วสามารถถ่ายทอดเทคนิควิธีการพูด การออกเสียง และการจำคำศัพท์ให้กับนักเรียนชาวไทยได้เป็นอย่างดี

 

ครูผู้ช่วยสอน

Nang Num Htwe

12715860_964311010284417_5518348108336657478_o

 • ปีเกิด พ.ศ. 2518 เชื้อชาติไทใหญ่ สัญชาติพม่า
 • การศึกษา  :

  • จบปริญญาตรี สาขาฟิสิกล์ (มหาวิทยาลัยตองยี รัฐฉาน ประเทศพม่า)
  • ปริญญาโท สาขาพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย มจร วังน้อย อยุธยา)
 • ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรม สาธุประดิษฐ์ และเป็นล่าม/นักแปลอิสระ ในภาษาไทย อังกฤษ พม่า และไทใหญ่
 • ประสบการณ์การทำงาน  :  เคยเป็นครูช่วยการศึกษาGrade11 และเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนจีน ที่ประเทศพม่า, อาจารย์ประจำวิชาภาษาพม่า ณ  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย

 

 

 

Sai Win Kyaw (Sai One) หรือ นายวิทยา รายคำ

 • ปีเกิด พ.ศ. 2522 เชื้อชาติไทใหญ่ สัญชาติพม่า
 • การศึกษา B. A (Buddhism/ Eastern Philosophy) (2004, State Pariyatti Sasana University, Yangon
 • ผ่านการฝึกอบรม
  • Basic Computer Course (Ministry of Information and Technology, Myanmar)
  • Basic English Speaking Course (Ministry of Hotel and Travel, Myanmar)
  • Basic Traditional Medicine Course (Ministry of Medicine, Myanmar)
  • Bumrungrad way (Bumrungrad International Hospital, Bangkok, Thailand)
 • ประสบการณ์ทำงานในพม่า

  • 2004 Win Media Group, Yangon, Myanmar
  • 2005-2006 Tri-Pitaka (Buddhist Scripture) Romanic Computer Project(International Theravada Buddhist Missionary University, Ministry of Religious Affair, Myanmar)
 •  ประสบการณ์การเป็นล่าม

  • 2009-2010 Myanmar Employee Patient Care โรงพยาบาลกลาง
  • 2011- ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ นักแปล และ ล่ามประจำ Yangon International Medical Services Group (ดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)
 • การทำงานด้านสังคม
  • 2001-2002 ครูอาสาสมัครSummer Learning Project, Shan Literature and Culture Association, Shan State and Kachin State, Myanmar
  • 2009- ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาสาสมัครประจำ Learning Project ของ Shan Youth Network
  • 2010- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่การศึกษา มูลนิธิพระธรรมแสง

 

 Sai Khoun Hseng 

1917542_953391258043059_5492265997274915654_n

 • การศึกษ
  • มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนานาชาติ ด้านปรัชญา,การเมืองและเศรษฐศาสตร์
  • Minmahaw Higher Education Program (MHEP)     (GED Certificate)
  • มัธยมศึกษา (Matriculation Certificate)   Pyin Oo Lwin
 • ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน)
  • RSU Channel (โทรทัศน์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต)  – พรีเซนเตอร์, โฆษกรายการ, แปลบทพูด
  • I.N.N Groups – แปลเสียงริงโทนไทย-พม่าและอัดเสียงเป็นภาษาพม่า
  • ล่ามภาษาอังกฤษ-พม่า ให้กับงานพิธีขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น International Monetary Fund (IMF),  FOOD and Agriculture of the United Nations
  • ล่ามและพิธีกรภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า ในงานโปรโมตธุรกิจ และงานรณรงค์ของทางราชการ
  • ล่ามแปลภาษาในกองถ่ายโฆษณาต่างๆ เช่น โฆษณา “โอวัลติน” , “เครื่องดื่มสก๊อต” และกองถ่ายจากประเทศพม่า
  • ลงเสียงโฆษณาเป็นภาษาพม่าให้
  • ล่ามแปลภาษางานต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เมียนมาและคณะ
  • ครูสอนภาษาพม่าประจำศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส คลาสสนทนา, คลาสเรียนเดี่ยวและชาวต่างชาติ

24option review 2014сайтаcitizen ladies watches

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791