ความเป็นมา

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส เริ่มทำการเปิดสอน ในเดือนตุลาคม 2555  และก่อตั้งเป็นบริษัท (บริษัท ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส จำกัด) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ดำเนินการสอนโดยครูแซม อัครวัฒน์ ชุติพัฒน์วรางกูร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิพระธรรมแสง  ครูสอนภาษาพม่าอิสระ และล่ามแปลภาษาพม่าอิสระ โดยก่อนหน้าที่จะมีศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส  ครูแซมเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาพม่าประจำวิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, เป็นผู้ชำนาญการ กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีสเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ครูแซม และ นางสาวศิรดา เขมานิฏฐาไท ที่ต้องการจะเปิดศูนย์ภาษาที่บริการเกี่ยวกับภาษาพม่าครบวงจร ทั้งการสอน การอบรม การแปล ล่าม และสื่อการสอน เพื่อรองรับความต้องการเรียนรู้ภาษาพม่าที่พุ่งสูงขึ้นทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในช่วงที่กำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการสอน เน้นการใช้สื่อสารได้จริง การสร้างประโยค และการออกเสียงให้ถูกต้อง นอกจากนี้ จุดเด่นที่สำคัญของศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส คือ ครูผู้สอนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาพม่า และภาษาไทย ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาพม่าต่อคนไทยได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง

บริการในศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส มีดังนี้

  • การสอนภาษาพม่าคอร์สปกติ เป็นกลุ่ม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
  • การเปิดสอนคอร์สพิเศษ และ คอร์สเดี่ยว ตามความต้องการของผู้เรียน
  • การจัดอบรมภาษาพม่าให้กับองค์กร (In-house Training)
  • บริการแปลภาษาพม่าและภาษาไทใหญ่  และการอัดเสียงพากษ์ภาษาพม่า
  • บริการล่ามภาษาพม่า
  • การผลิตหนังสือสอนภาษาพม่าสำหรับคนไทย และ สอนภาษาไทยสำหรับคนพม่า
  • การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่าในหลายรูปแบบ
  • การจัดทัศนศึกษาเกี่ยวกับประเทศพม่า และ การเรียนภาษาพม่าในบรรยากาศจริง
  • การให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับประเทศพม่าและภาษาพม่า

рекламные агентства ярославляигровые автоматы играть бесплатно без регистрации вулкансетевые фильтр

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791