ความหมายบางอย่างของ “ပါ” และ ” ေန”

ความหมายบางอย่างของ “ပါ” และ ” ေန”

บทความโดย คุณ อำพล ไวศยดำรง 

นักเรียนศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส รุ่นที่ 4  (เริ่มเรียนปี2556)

หมายเหตุ หากต้องการเห็นภาษาพม่าด้านใต้นี้อย่างถูกต้อง
กรุณาลงฟ้อนต์ Zawgyi-one ในเครื่องและบราวเซอร์ของท่าน

 

(ต่อจากบทความที่แล้ว http://www.easyburmese.com/2016/amphon2/)

 

แต่ถ้า ပါ (บ่า) ในโครงสร้าง “กริยา+ပါ”

จะมีความหมายในทางเชิญชวนหรือขออนุญาต

เช่น   ေကာ္ဖီ ေသာက္ပါ (ก่อผี่ ต้า บ่า)  ดื่มกาแฟเถิด

 

แต่ถ้าเราพูดว่า  ပိုက္ဆံပါသလား (ไป้ส่าน์ป่าะลา)

ประโยคนี้จะแปลว่า  “เอาเงินมาด้วยไหม”

 ပါ ในประโยคนี้เป็น กริยาแท้ ที่แปลว่า “มีอยู่ด้วย, เอามาด้วย”

 

ส่วนการใช้ ေန (เหน่) ในฐานะกริยาช่วย

“เหน่” จะอยู่ในตำแหน่งหลังกริยาหลัก เพื่อบอกว่ากำลังทำกริยานั้นอยู่ เช่น

  •  ဘာလုပ္ ေနလဲ (บ่าโละก์เหน่แล) = ทำอะไรอยู่หรือ
  •  အလုပ္လုပ္ ေနတယ္ (อะโละก์โละก์เหน่แด่)  = ทำงานอยู่ 
  • ကား ေမာင္း ေနတယ္ (กามาวเหน่แด่) = ขับรถอยู่

แต่เวลาตอบปฎิเสธจะพูดเพียงแค่ว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้น เช่น

အလုပ္မလုပ္ဘူး (อะโละว์ หมะ โละว์ บู) = ไม่ทำงาน

 ကားမေမာင္းပါဘူး (กา หมะ มาว บ่า บู) = ไม่ขับรถ

จะไม่เอา ေန (เหน่) มาใช้ในกรณีนี้ ไม่เหมือนกับภาษาไทยที่เราอาจจะตอบว่า ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่ได้ขับรถอยู่

 

 

ช่วยออกเสียง ð(1)  ออกเสียงเหมือน th ในคำว่า thank  (2)   ออกเสียงเหมือน sh ในคำว่า ship  (3) Nx  N. ตัวยกข้างหน้า ให้ออกเสียงพยางค์นั้นขึ้นจมูก  (4) ตัวสะกดการันต์ให้ออกเสียงสั้นๆ เป็นหางเสียงเท่านั้น

 

amphon-

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791