คำถาม “อะไร” ในภาษาพม่า

คำถาม “อะไร” ในภาษาพม่า

บทความโดย คุณ อำพล ไวศยดำรง 

นักเรียนศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส รุ่นที่ 4  (เริ่มเรียนปี2556)

 

(หมายเหตุ หากต้องการเห็นภาษาพม่าด้านใต้นี้อย่างถูกต้อง
กรุณาลงฟ้อนต์ Zawgyi-one ในเครื่องและบราวเซอร์ของท่าน)

 

เมื่อเราเริ่มเรียนรู้ภาษาอื่น  คำว่า  “อะไร” เป็นคำหนึ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด

ภาษาพม่าพูดว่า  ဘာလဲ (บ่าแล) เราอาจใช้ถามสิ่งที่เราพบเห็นว่า

 • ဒါ ဘာလဲ ။ (ด่าบ่าแล) นี่ อะไร
 • အဲဒါဘာလဲ (แอ๊ด่า บ่าแล) นั่นอะไร

และคำตอบง่ายๆ ก็คือ  [ n.+ ပါ ] คำว่า ပါ (บ่า) นั้นใช้วางท้ายคำนามเพื่อทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ เช่น

 • ကားပါ (กาบา) คือ รถ
 • ဒါ ေလွပါ (ด่า Nเหล่ บา) นี่คือเรือ
 • အဲဒါ ေလယာဥ္ပါ  (แอ๊ด่าเหล่หยิ่น์บา) นั่นคือเครื่องบิน 

เมื่อวางคำนามไว้ระหว่าง ဘာ กับ လဲ ก็จะได้ว่า

 • ဘာပစၥည္းလဲ (บ่า ป-ยิด ซี แล) สิ่งของอะไร
 • ဘာအေရာင္လဲ (บ่าอะหย่าวแล) สีอะไร
 • ဘာ ေကာင္လဲ (บ่าก่าวแล) ตัวอะไร
 • ဘာ ေနရာလဲ (บ่าเหน่หย่าแล) สถานที่อะไร

และเมื่อวางกริยาไว้ระหว่าง ဘာ กับ လဲ  ก็จะได้ว่า

 • ဘာလုပ္လဲ (บ่าโละก์แล) ทำอะไร
 • ဘာရွိလဲ (บ่าชิแล) มีอะไร
 • ဘာ ေပးလဲ (บ่าเปแล) ให้อะไร
 • ဘာစားလဲ (บ่าซ้าแล) กินอะไร
 • ဘာေသာက္လဲ (บ่าต้แล) ดื่มอะไร

 

ในภาษาพม่าจะมีโครงสร้างหลักคือ [ประธาน+กรรม+กริยา]
v.ที่อยู่ท้ายสุดของประโยคจะตามด้วย တယ္ เป็นรูปปกติกาลของประโยคบอกเล่า
ดังนั้นถ้าจะพูดว่า “กินข้าว” ก็คือ   ထမင္းစားတယ္ (ถะมิน์ซาแด)
“ดื่มน้ำ”  ก็คือ   ေရ ေသာက္တယ္ (เหย่ต้าแด่)  เป็นต้น

 

 

ช่วยออกเสียง ð(1)  ออกเสียงเหมือน th ในคำว่า thank  (2)   ออกเสียงเหมือน sh ในคำว่า ship  (3) Nx  N. ตัวยกข้างหน้า ให้ออกเสียงพยางค์นั้นขึ้นจมูก  (4) ตัวสะกดการันต์ให้ออกสียงสั้นๆ เป็นหางเสียงเท่านั้น

 

amphon

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791