เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 10-12 แล้ว

course1 10-11-12

ตอนนี้ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส เปิดรับสมัครนักเรียนคอร์ส

“ภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร1″ รุ่นที่ 10-12 แล้ว

วันเวลา

 • รุ่นที่ 10 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00น.  เริ่ม 17 สิงหาคม
 • รุ่นที่ 11 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. เริ่ม 18 สิงหาคม
 • รุ่นที่ 12 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-17.00 น. เริ่ม 1 กันยายน

 

สถานที่

 • รุ่นที่ 10-11  ที่อาคารบีไอเอส ถนนมเหสักข์ ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์
 • รุ่นที่ 12   ที่ซอยลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท 105 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีแบริ่ง

เงื่อนไข

 • ทุกรุ่นหลักสูตรเดียวกัน
 • ระยะเวลา 30 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 3 ชั่วโมง)
 • รับไม่เกิน 10 คน
 • ราคา 6,000 บาท (รวมตำราเรียนเรียบร้อยแล้ว)
 • รับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาพม่า แต่ต้องสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้

 

วิธีการสมัคร

1. ดู “ตารางเรียนในปี 2556″ เพื่อเลือกว่าสะดวกเรียนสาขาใด วัน/เวลาใด

รุ่น วัน เวลา สถานที่ วันที่เริ่มเรียน วันสุดท้าย วันที่เรียน
10 เสาร์ 9.00-12.00 มเหสักข์ 17 ส.ค. 26 ต.ค. ส.ค. 17,24, 31
ก.ย. 7, 14, 21 ,28
ต.ค. 5,12, 26
11 อาทิตย์ 9.00-12.00 มเหสักข์ 18 ส.ค. 27 ต.ค. ส.ค. 18,25
ก.ย. 1,8,15,22,29
ต.ค. 6,13, 27
12 อาทิตย์ 14.00-17.00 ลาซาล 1 ก.ย. 10 พ.ย. ก.ย. 1,8, 15,22,29
ต.ค. 6, 13, 27
พ.ย. 3,10
13 เสาร์ 14.00-17.00 ลาซาล 21 ก.ย. 30 พ.ย. ก.ย. 21, 28
ต.ค. 5,12, 26
พ.ย. 2,9, 16, 23, 30
14 เสาร์อาทิตย์ 9.00-12.00 มเหสักข์ 2 พ.ย. 1 ธ.ค. พ.ย. 2,3, 9,10, 16,17 ,23, 24,30
ธ.ค. 1

 

2. แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน โดยระบุชื่อ และรุ่นที่ต้องการสมัคร ส่งอีเมล์มาที่ info@easyburmese.com
หรือหากมีปัญหาในการส่งอีเมล์ ให้ระบุอีเมล์ของคุณมาทาง inbox ของ www.facebook.com/EasyBurmese

3. เมื่อทางโรงเรียนยินยันที่ว่าง ให้ชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน ภายใน 3 วัน

4. ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ทางโรงเรียน การสมัครเสร็จสมบูรณ์TX-D7455A Black-Silverпосуда купить сочиcar rain covers halfords

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791