ร่วมไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง"

เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับเทอม3

คอร์ส 1, คอร์ส2, คอร์สอ่านเขียน , คอร์สสนทนา

รายละเอียด

สื่อโฆษณาภาษาพม่า

รายละเอียด

อบรมให้กับองค์กร

รายละเอียด

คอร์สภาษาพม่าหลากหลาย

รายละเอียด

สอนเดี่ยว

รายละเอียด

ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส Easy Burmese Language Center

โรงเรียนสอนภาษาพม่าสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ด้วยหลักสูตรสอนภาษาพม่าให้เข้าใจง่ายและพูดได้จริง
โดยอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและพม่า และยังเป็นศูนย์ภาษาที่บริการด้านภาษาพม่าครบวงจร
ทั้งการแปล ล่าม การพากย์เสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการสอน และ ทัศนศึกษา

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรปกติ

คือ วิชาภาษาพม่าพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ทำการสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8-10 คน เปิดสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ใช้หลักสูตรของทางโรงเรียนที่เน้นการสร้างประโยคพื้นฐานและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด
หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรพิเศษ

เช่น วิชาภาษาพม่าเพื่อธุรกิจ ภาษาพม่าเพื่อการทำงาน การอ่านและเขียนภาษาพม่า เป็นต้น โดยเรียนเป็นกลุ่ม และจะเปิดคอร์สเหล่านี้ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหลักสูตรได้

รายละเอียด
หลักสูตรเดี่ยว/อบรม

หลักสูตรเดี่ยว/อบรม

รับสอนผู้เรียนที่สะดวกเรียนเดี่ยว และองค์กรต่างๆ โดย ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเป็นพื้นฐาน แต่ผู้เรียนสามารถตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้บางส่วน สถานที่และเวลาขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียนและอาจารย์

รายละเอียด
บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

มีบริการเกี่ยวกับภาษาพม่าครบวงจร ได้แก่ บริการแปลภาษาพม่าและภาษาไทใหญ่ การอัดเสียงพากษ์ บริการล่าม การผลิตหนังสือสอนภาษา การผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดทัศนศึกษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพม่า

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

ความหมายบางอย่างของ “ပါ” และ ” ေန”

ความหมายบางอย่างของ “ပါ” และ ” ေန” บทความโดย คุณ อำพล ไวศยดำรง  ...

View details »

แฟน หรือ คนรัก

แฟน หรือ คนรัก บทความโดย ศิรดา เขมานิฏฐาไท (หมายเหตุ หากต้องการเห็นภาษาพม่าด้านใต้นี้อย่างถูกต้อง กรุณาลงฟ้อนต์ ...

View details »
ศูนย์ภาษาอีซี่เบอร์มีส (Easy Burmese Language Center) โทร. 084 665 2791